Logo

Maximaal een speler per wedstrijd

Reeds bij aanvang van het seizoen was het zonneklaar dat de reglementering omtrent de zogenaamde "Dubbele aansluiting" onder de loep zou genomen worden. Voorbije maand werd dan een beslissing genomen.

 

Waar het dit seizoen quasi onmogelijk was om te voorspellen wie er voor een bepaald team ging aantreden, zal er volgend seizoen maximaal een speler met een dubbele aansluiting mogen aantreden per wedstrijd. Een speler die aan de play-offs wil deelnemen, moet overigens minstens vier wedstrijden hebben gespeeld in de voorafgaande reguliere competitie.

In de praktijk betekent dit dat een team best slechts twee spelers met een dubbele aansluiting actief inzet, anders haalt men de minimumvoorwaarden voor deelname van de betrokken spelers aan de tweede fase van de competitie niet.

De eerste gevolgen van de aangepaste reglementering zijn alvast duidelijk geworden. Zo ziet Sud Telecom Virton het niet meer zitten dat haar kopman Cédric Merchez nog in dubbele aansluiting aantreedt in de Franse competitie, zeer tot ongenoegen van de betrokken speler die bijgevolg alle opties open houdt.

 

Het volledige nieuwe reglement

 1. S.3.9.1 Iedere speler, die in de loop van eenzelfde sportseizoen, in een interploegencompetitie een club vertegenwoordigt die behoort aan een andere bond aangesloten bij de ITTF, wordt beschouwd als een speler in dubbele aansluiting.

 2. S.3.9.2 De spelers in dubbele aansluiting mogen niet op de sterktelijst worden geplaatst.

 3. S.3.9.3 Het aantal spelers in dubbele aansluiting is per wedstrijd gelimiteerd tot één speler per ploeg.

 4. S.3.9.4 Een speler in dubbele aansluiting zal maar gekwalificeerd zijn voor de tweede fase, indien hij effectief aan tenminste 40% van de ontmoetingen in de eerste fase heeft deelgenomen.

 5. S.3.9.5 Een speler, aangesloten bij de A.F. of de V.T.T.L., die wenst in dubbele aansluiting te spelen in het buitenland, moet dit melden aan de secretaris van zijn Belgische club, de secretaris van zijn Vleugel en aan de bondssecretaris, voor uiterlijk 10 september, daarbij rekening houdend met de specifieke reglementen van iedere Vleugel.
  Een speler, aangesloten aan een buitenlandse bond, die wenst in dubbele aansluiting te spelen in België, moet dit melden aan de secretaris van zijn Belgische club, de secretaris van zijn Vleugel en de bondssecretaris, op het moment van zijn aansluiting bij een van beide Vleugels.

 6. S.3.9.6 Indien een speler zijn dubbele aansluiting niet heeft gemeld, moet hij van de sterktelijst worden verwijderd vanaf het ogenblik dat de inbreuk werd vastgesteld, en zal hij vanaf dat ogenblik worden beschouwd als speler in dubbele aansluiting. De uitslagen van alle wedstrijden die werden gespeeld voor de vaststelling van de inbreuk blijven behouden. Deze speler verliest voor het volgende sportseizoen het recht om in dubbele aansluiting te spelen.

 7. S.3.9.7 Indien een ploeg in een ontmoeting meer dan één speler in dubbele aansluiting opstelt, verliest deze ploeg de ontmoeting met een maximale verliesscore en wordt de boete voorzien in artikel S.9 toegepast.
  Indien een ploeg in een ontmoeting van de tweede fase een speler in dubbele aansluiting opstelt die niet gekwalificeerd is, verliest deze ploeg de ontmoeting met een maximale verliesscore en wordt de boete voorzien in artikel S.9 toegepast.