Logo

Kortere wedstrijden voor eindklassement.

Zoals elk jaar evalueert de KBTTB haar sportreglementen. Voor het seizoen 2011-2012 zijn er enkele nieuwigheden met betrekking tot Superdivisie. De belangrijkste wijziging is wel het beperkte aantal wedstrijden dat gespeeld wordt om de finale ranglijst op te maken.

Artikel S.2.1.1: "De ontmoetingen om de plaatsen 1 en 2, 3 en 4 (in Super Heren) worden beëindigd als een van beide ploegen 4 wedstrijden hebben gewonnen."

Artikel S.2.1.2: "De ontmoetingen om de plaatsen 5 en 6, 7 en 8 (in Super Heren) worden beëindigd als een van beide ploegen 4 wedstrijden hebben gewonnen."

Er zijn nu ook specifieke bepalingen opgenomen omtrent de beschikbaarheid van de zaal.

Artikel S.5.1: "Het lokaal moet 1.30 uur voor aanvang van de ontmoeting open en beschikbaar zijn en de voorziene reglementaire temperatuur moet één uur voor aanvang van de ontmoeting bereikt zijn."

Het artikel dat handelt over uitgestelde ontmoetingen is eveneens herschreven. Vorig seizoen werd de wedstrijd immers verplicht op dinsdag om 20.00 uur gespeeld. Nu krijgen de clubs meer vrijheid.

Artikel S.6: "Na 1 september van het betreffende sportseizoen kan een ontmoeting van de Superdivisie Heren alleen nog op een latere datum dan voorzien in de door de clubs vastgelegde en de door de Nationale Raad van Bestuur van de KBTTB. op voorstel van de NSC/KBTTB goedgekeurde en gepubliceerde speelkalender, worden gespeeld, indien één speler(uitgezonderd een speler met een dubbele aansluiting) van een van de beide ploegen is geselecteerd voor een wedstrijd of stage, zoals vastgelegd door de KBTTB, de VTTL/KBTTB of de AF/KBTTB of voor een ontmoeting in het kader van de Champions League of ETTU Cup, zoals vastgelegd door de ETTU en waarbij een van de beide clubs is betrokken.
 De uitgestelde ontmoeting moet vóór aanvang van de 9de week gespeeld worden."

Artikel S.10 (Algemeen forfait) is ook aangepast. Er is vanaf volgend seizoen pas sprake van algemeen forfait als een ploeg tweemaal forfait oploopt of niet komt opdagen.