Logo

Knal Deinze zou weldegelijk in beroep zijn gegaan tegen de beslissing van de KBTTB inzake de GPS-zaak van La Villette Charleroi. De club wou namelijk een financiële tegemoetkoming voor het verlies aan inkomsten door de afwezigheid van La Villette. Door het niet opdagen van de landskampioen zag de Oost-Vlaamse club zich genoodzaakt het inkomstgeld terug te betalen aan de talrijk opgekomen supporters.

De bond heeft het beroep echter afgewezen omdat Deinze de interne procedure van de federatie niet heeft gevolgd. Indien Knal alsnog een deel van haar recette wil terugzien, zal ze dus beroep moeten doen op de burgerlijke rechtbank, aldus de Blog van Grégory Obert.