Logo

Het voor dit jaar voorziene Euro-Circuit breidt onder impuls van de ITTF uit.

Vorig jaar kondigde de Europese Tafeltennis Unie (ETTU) een nieuwe reeks van tornooien aan onder de noemer "Euro-Circuit". Het initiatief werd opgestart met twee doelen. Eerst en vooral wou de ETTU haar eigen spelers de kans geven om individueel op een hoger niveau te strijden zonder de kosten van verre verplaatsingen naar bijvoorbeeld Amerika of China. Anderzijds wou ze enkele kleinere tornooien, zoals de Flanders Open, een meerwaarde bieden.

Het initiatief zou in principe dit jaar starten, maar is zonder veel ruchtbaarheid uitgesteld tot 2012. Nu blijkt waarom: onder impuls van de Internationale Tafeltennis Federatie (ITTF) zijn de andere continentale bonden betrokken bij het project.

Vanaf 2012 starten de ETTU en de Afrikaanse Tafeltennisfederatie (ATTF) gezamenlijk met het Euro-Africa Table Tennis Circuit. De oorspronkelijke opzet van zes Europese tornooien blijft zo goed als behouden (doel is nu vier tot zes tornooien op het Europese continent) en wordt aangevuld met twee à drie tornooien in Afrika. De vier beste spelers en speelsters op de eindrangschikking van het circuit krijgen bovendien een uitnodiging voor de Pro Tour Grand Finals.

In totaal zullen wereldwijd drie dergelijke circuits starten. Vanaf 2013 volgt Amerika; Azië en Oceanië vormen vanaf 2014 het sluitstuk. De tornooien staan één positie lager gerangschikt dan de ITTF Pro Tour wat betreft de "Rating points" en "Bonus points".

Voor het volgende jaar zijn er maximaal acht tornooien voorzien in het Euro-Africa Table Tennis Circuit. Na een evaluatie en mits voldoende interesse kan het aantal in de toekomst eventueel uitgebreid worden. Elk tornooi zal drie dagen duren, maar een uitzondering tot 4 dagen is mogelijk.

In tegenstelling tot het oorspronkelijke inschrijvingsbeleid van de ETTU (enkel spelers aangesloten bij de Unie), zal het circuit nu open staan voor alle spelers aangesloten bij de ITTF.