Logo

Op 18 juli wordt het nieuwe topsportdecreet voorgesteld aan de Vlaamse regering, maar De Morgen kon de plannen van minister Bert Anciaux al inkijken. 

Alle topsportbevoegdheden zouden worden verzameld in het Vlaams Huis van de Topsport.

Aan het hoofd komt huidig topsportmanager Ivo Van Aken te staan. Van Aken zou ook de belangrijkste auteur zijn van het ontwerpdecreet.

Doel van het Huis is om alle expertise te verzamelen. De experts van Bloso en het BOIC worden naar dit Huis overgeheveld. De sportbonden moeten ook aan dit Huis verantwoording afleggen.

Volgens De Morgen zal het plan van minister Anciaux op heel wat tegenkanting stuiten in de sportwereld. "De bonden krijgen wel een wortel voorgehouden: 3,5 keer meer subsidies. Maar daarbij zijn ook de niet-decretale werkingsmiddelen opgenomen", schrijft de krant. 

"Het Huis van de Topsport kan dus over al het geld beslissen. Ook de salarissen voor topsporters, die nu in barema's vastliggen, zullen voortaan door het Huis van de Topsport worden bepaald."

Het Vlaams Huis zou bestaan uit tien personeelsleden, een raad van bestuur en een algemene vergadering, waarin minimaal 14 mensen zullen zetelen. De bestuurders zouden worden voorgedragen of benoemd door de Vlaamse regering.